Att skaffa hund är ett stort ansvar

Att skaffa hund är inte bara ett stort ansvar, det är också en enorm källa till glädje. Det är en familjemedlem och en person med behov och önskemål, som alla andra. När du bestämt dig för att skaffa hund är det mycket viktigt att läsa på och vara införstådd med vilken hund man vill ha […]

Mer